PSM V64 D531 Pierre Louis Moreau de Maupertuis

Maupertuis (1698-1759) var fransk astronom och matematiker. År 1736 fick han statligt anslag till att leda en gradmätningsexpedition upp till Tornedalen, för att där utröna huruvida Isaac Newtons teori att jorden är tillplattad vid polerna verkligen stämmer. Möjligen var det den svenske vetenskapsmannen Anders Celsius som fick fransmännen att välja just Tornedalen för sina mätningar. Expeditionen varade från juni 1736 till juni 1737, och lyckades framgångsrikt bevisa att Newtons teori förvisso stämmer. År 1738 kom Maupertuis' rapport på svenska, med titeln Jordens figur.

Denna expedition var också lyckosam på det sociala planet - dvs för dem som hade lyckan att tillhöra de sociala skikt som tillät umgänge mellan ortsbor och expeditionsdeltagare. Maupertuis var inte bara en nitisk vetenskapsman, utan hade också ett öppet sinne för den nordiska naturen. Hans beskrivning av berget Niemivaara strax norr om polcirkeln kom att göra intryck på det samtida Europa:

Detta berget som såväl för sjöarnas skull, som omgiva det, som för de svårigheter man måste övervinna innan man kan komma dit, är likt de i Fablerna avmålade helgade orter, skulle på alla andra orter vara högst angenäm, förutan i Lappmarken: på den ena sidan möter man en ren skog, varest marken är så slät som gångarna uti en trägård: trän förhindra en intet att spatsera, ej heller förvägra att se en vacker sjö som sköljer foten av berget: på den andra sidan finner man salar och kamrar som synas lika som uthuggna uti hällen, och på vilka ej annat felar än tak: dessa klippor stå så lodrätt emot horisonten, äro så höga och jämna, att de snarare se ut som till slott och palatser tillämnade murar, än som något naturens arbete.

Läs mer

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.