Midnattssolen vid Stora Lulejaur. Måltid hos fiskarelappen Abmut Merak.  (Nationalmuseum https://emp-web-84.zetcom.ch:443/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=98927)
Midnattssolen vid Stora Lulejaur. Måltid hos fiskarelappen Abmut Merak. (Nationalmuseum, CC BY-SA 4.0)

30 reseskildringar från Nordkalotten

I alla texter som handlar om reseskildringar från Lappland, Tornedalen eller Nordkalotten i stort finns det några portalfigurer som det bara inte går att undvika, och när det gäller Nordkalotten tiden fram till ca 1800 kan man med visst fog anse dessa vara Ottar, Olaus Magnus, Francois Regnard, Carl von Linné, Pierre Louis Moreau de Maupertuis och Giuseppe Acerbi. Av de resenärer som finns med på dessa sidor är de allra flesta kända namn från litteraturen om reseskildringar, och en av tankarna med det här urvalet är just att få med flera av de resenärer vilkas skildringar kommit att påverka synen på människor och natur i den region vi idag kallar Nordkalotten. Samtidigt ligger det ett värde i att lyfta fram ett antal mer eller mindre okända reseskildringar, som av flera skäl kan vara intressanta att ta del av.

Urvalet är gjort så att du som läsare dels ska kunna göra nedslag längs en tidsaxel, dels ska kunna finna texter av skilda nationaliteter och skilda temperament, och av resenärer med vitt skilda syften för sina resor. Speciella ansträngningar har dessutom gjorts för att lyfta fram ett par kvinnliga skrivande resenärer, vilket inte varit alldeles enkelt. Det här med upptäcktsresande har ju annars ofta ansetts vara en exklusivt manlig sysselsättning.

Det hela inleds med en "inföding", storhövdingen Ottar från 800-talets norska Hålogaland - och som avslutning möter vi den norsk-svenska samen Johan Turi en bit in på 1900-talet. Däremellan hittar vi en holländsk sjöfarare, en lappfogde, en vilsen katolsk missionär, en fransk dramatiker, Victor Hugos älskarinna, en engelsk artillerikapten, en norsk nobelpristagare, en rysk etnograf, en brittisk ballongflygare och många andra mer eller mindre originella figurer, alla med det gemensamt att de av någon anledning funnit det mödan värt att göra en resa på Nordkalotten.

Under årens lopp har också vissa resvägar varit mer populära och trafikerade än andra, vilket var och en som följer dessa resenärer i spåren snart skall bli varse.

Förhoppningen är att dessa smakprov ska stimulera till vidare läsning. De flesta resenärer ges här mycket kortfattade presentationer. Undantag är en eller annan resenär som inte står att återfinna i vanliga uppslagsverk. Hänvisningar till litteraturen och i vilken mån den finns på Nordkalottbiblioteket ges i anslutning till presentationerna.

För urval och sammanställning av texter står Carl Henrik Berg.

Tryckta översikter över resenärer på Nordkalotten

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.