Nemirovich-Danchenko VI

Den ryske författaren, etnografen och resenären Vasilij Nemirovitj-Dantjenko (1848-1936) reste år 1873 på Kolahalvön och längs norska finnmarkskusten. Det återgivna citatet handlar om Vardø (jfr Linschotens skildring av staden från 1594).

Vackra och höga trähus bildade ett effektfullt perspektiv mot bakgrunden, där den lilla träkyrkan lyste vit och onekligen gjorde intryck med sina sköna särdrag och sin lätta, halvt luftiga resning och sin höga spira. De små husen visade sig vara eleganta, med stora ljusa fönster som släppte in solen fullständigt. På varje hustak var en flaggstång rest, och på dessa stänger vajade flaggorna under kung Oscar II:s kortvariga besök i Vardö. Dessa stänger och de skarpt utskjutande taken präglade byggnaderna, som omväxlande med hus täckta med torvtak gav Vardö ett mycket originellt utseende.

Oaktat Vardö är en liten stad finns det bortemot femton caféer och restauranter där, förutom apotek, läkare och telegrafstation. Det finns en sal för teater, lotterier och baler. Därtill ser man ingenstans i staden tecken på prostitution.

Läs mer

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.