Den franske prästmannen Reginaud Outhier (1694-1774) medföljde i egenskap av astronom och tecknare Maupertuis' gradmätningsexpedition till Tornedalen. Hemma i Frankrike publicerade han efter uppmuntran från vänner sin Journal d'un Voyage au Nord en 1736 & 1737, med illustrationer utförda efter teckningar av Outhier (1744). Till svenska översattes denna journal först år 1982.

Alla båtar i denna landsända - också de stora sådana som den vari vi reste till Uleå - är utomordentligt lätta. De är tillverkade av mycket tunna furubräder, fästa vid ett skrov bestående av en köl och några bord. Dessa bräder är i allmänhet inte spikade annat än vid ändarna. Längs sidorna är de fästade vid kölen och vid varandra med tråd av renens senor, vilken påminner om en tarmsträng. Det hela indränkes sedan med tjära. Dessa tunna små båtar har två fördelar: böjligheten, som hindrar att de bryts sönder då de stöter mot stenar, och lättheten, som inte bara gör att de tar in föga vatten utan också att man inte behöver förtöja dem med några trossar. Man drar dem mycket lätt upp ur vattnet och sedan lämnar man dem på stranden. Nästan alla båtar har en mast, vilken man reser upp eller tar ned med tre stag, så att man kan segla då man får god vind. Vi såg åtskilliga båtar där karlarna i stället för mast och segel använde en liten gran med dess grenverk.

Befolkningen har möjlighet att segla på älven i stora delar av dess lopp. Den breddas där till sjöar och vattnet tycks stå stilla, tills det plötsligt kastar sig nedför en fors. Här märker man alldeles särskilt hur skickliga och djärva finnarna, ortens befolkning, är. Risken med att sitta kvar i båten nedför forsarna avskräckte inte herrarna de Maupertuis och Camus; kanhända var det också tröttheten som gjorde att de inte gick i land. Herr de Maupertuis roade sig i båten, i stället för att ängslas, med att iakttaga de olika bildningar som uppstår i vattnet då det snabbt störtar sig ned. Herr Pipping, som endast av artighet hade stannat i båten och som var mycket rädd, sade bara att detta var ingenting att skratta åt; på morgonen dagen därpå skyllde han emellertid på att han hade några angelägenheter som han måste sköta i Torneå, och återvände dit.

Läs mer

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.