Peter Schnitler (1761 - 1795) (2837386520)

Den dansknorske majoren Peter Schnitler (1690-1751) var den som från norsk sida ledde gränsregleringen 1742-1745. Schnitlers gränsexaminationsprotokoll från denna undersökning är en mycket betydelsefull källa till kunskap om Norges folkliv och historia. Nedanstående citat är hämtade ur det avsnitt där Schnitler vill propagera för att av säkerhetspolitiska skäl göra Nord-Norge mer "populerat, kultiverat och i säkerhet satt".

När nu spörjes: Om detta ofruktbara och så litet bebodda Vardöhus Amt lönar eller förtjänar så stora omkostnader, och så stor nåd som Ers Kungliga Majestät på det i sin mildhet använder? Så svaras därpå oförgripeligt: Löna sig kan det väl ej: men naboläget av de tvenne mäktiga puissancer [= välden], Sverige och särdeles Ryssland, till vilka bägge detta Vardöhus Amt gränsar, råder till att se detsamma konserverat och stärkt.

Från Sverige har Finnmarken intet synnerligt att frukta, ty från Torne stad, den närmaste i Sverige, är genom Torne eller Kemi lappmark, över fjällkölen, sedan igenom gemensamma Finnmarken, till privativ [= avhänd] norsk mark en 60 mil, alltsamman ödemark bestående av skogar, vatten, älvar, fjäll och myrar, om sommaren opassabla utom för en lös och ledig karl; väl kan den vägen om vintern i lapska kerreser [= ackjor] med ren befaras, liksom för Torne-borgare till Varangermarknaden, så för ett fientligt litet parti med stor möda till norska Finnmarken fares: Men här i detta fattiga land är litet, eller intet för dem att hämta; lapparna kan med sina renar retirera sig bort till de vilda fjällen, eller rädda sig ut på öarna. Till och med är Nordlands Amt för ett parti från Västerbotten närmare, och fördelaktigare, som de hellre skulle söka sig till, än Finnmarken.

Ryssland däremot är för Vardöhus Amt närmare, och i hänseende till den Archangelska sjöarmadan och dess årligen tilltagande navigationsväsen så mycket mera betänkligt.

Hur utbreder de ryska undersåtarna sin seglats ute i Varanger fjord, på Finnmarken och Nordland, med mindre köpenskap, på Björnön, och nu för en tre år sedan under och utanför Vardö till fiskeri? Det är visat i examinationsprotokoll ... Således kommer ryssen från sjösidan det norska Vardöhus Amt tämligen nära; Det synes därför till Ers Kunglig Majestäts tjänst, och för Publikum nyttigt, att se Finnmarken, så mycket som görligt, 1) befolkat, 2) uppodlat, och 3) i någon slags säkerhet satt

Läs mer

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.