Paul Belloni Du Chaillu

Den fransk-amerikanske forskningsresanden Paul Belloni Du Chaillu (1835-1903) reste under 1870-talet i de nordiska länderna, och åren 1871-73 på Nordkalotten. Han hade då redan gjort sig känd som en oförvägen upptäcksresande i Afrikas okända inre. Hans reseskildring från norr är en originell blandning av hjärtliga möten med befolkningen och torra och exakta uppgifter om temperatur, klockslag, folkmängd, avstånd etc. Norden såg han som något av hjältarnas urhem, men när han mötte lulesamer vid Sulitelma kom måttstocken fram, liksom han senare konstaterade maximivikten på morötter uppe vid Alta:

Jag hade alltid trott att lapparna hade mörka ögon och svart hår, men de jag här råkade voro ljushåriga, ljushyade och blåögda. Kindknotorna voro utskjutande - hos två av kvinnorna dock icke i någon obehaglig grad - och näsorna voro äkta lapska och uppstående. De tre kvinnorna mätte 1 meter och 22 cm, 1 meter och 24 cm samt 1 meter och 39 cm i höjd, de två karlarne åter 1 meter och 34 cm, samt 1 meter och 53 cm. Avståndet från näs- till hakspetsen utgjorde hos kvinnorna 9 till 10 cm och hos karlarne 11 till 12 cm.

Morötter förekomma vid Varanger fjord och uppnå vid Alten fjord en vikt av 675 gram.

Jag hade för avsikt att genomströva den ofantliga landsträcka som ligger mellan Bottniska viken och Nordkap, samt att mitt i vintern på ungefär 69 graders nordlig latitud begiva mig över fjällkedjorna till norska kusten, varunder jag hoppades att råka ut för stormar, som kunde giva mig en föreställning om våldsamheten hos de vindar som vintertiden svepa över höjderna ovan polcirkeln. Därefter ämnade jag besöka Lofotens öar för att se Norges stora torskfisken, och sedermera ämnade jag till sjöss begiva mig bortom Nordkap till Varangerfjorden, varefter jag skulle i tid skulle med ren fara till Haparanda för att bliva vittne till vinterns plötsliga övergång till vår.

Även hit [till Alta i Finnmark] hade engelsmän kommit för att fiska. Hertigen av Roxburgh arrenderar Alten älv för sin enskilda räkning och lämnar varje år sina gods en tid för att njuta nöjet av att sova i kojor, fiska lax och bliva uppäten av myggor.

Läs mer

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.