Leslie Ward, Public domain, via Wikimedia Commons

Den brittiske automobil- och flygentusiasten Frank Hedges Butler (1855-1931) reste 1913 och 1914 på Nordkalotten, och gav några år senare ut en innehållsrik reseskildring, genomsyrad av positiva omdömen om Nordkalotten. Med på dessa resor hade han den svenske fotografen Borg Mesch och som alltiallo den norsksvenske samen Johan Turi (se denne), av Butler kallad "Johnnie". När de år 1914 nådde ryska gränsen fick Borg Mesch motvilligt lämna sällskapet och återvända hem. Dessa tvås officiella uppgift var att tolka från svenska/norska respektive samiska, men Turi hade full huggning med att ständigt passa upp på "herr Butler". I sin reseskildring återger Butler bl.a. följande utdrag (avkortat) ur Johan Turis dagbok (översatt av språkforskaren K. B. Wiklund):

[Mars 1914] När vi reste från Karasjok till Enare gick vår väg återigen över ett långsmalt fjäll. Under färden såg vi döda och halvdöda renar, men inga tecken på sjukdomar förutom svält. Så gick dagen mot sitt slut och det blev mörkt, och så kom en mycket brant backe längs vilken renarna löpte. Pulkorna slängde omkring, och vi hade våra hjärtan i halsgropen när vi for utför backen - den var full av stora stenblock - och det var ett fullständigt mirakel att vi kom ner oskadda.

När Johan Turi senare fick sin dagbok publicerad, i boken Från fjället från 1931 - se avsnittet om honom - skrev han följande om hur just detta äventyr slutade:

Då jag kom ner för den största backen låg mister Butler där, och mössan på ett annat ställe, och hans ren var bortsprungen. Jag ville att han skulle sätta sig i min ackja, och så körde jag honom till de andra.

I Johan Turis bok finns även en illustration av detta snöpliga slut:

[bild från s. 71 i Från fjället hur Butler ramlat ur pulkan:"Pudlar, Engelman, han är rammlat bort bolkan"]

Den som översatte ur Turis dagböcker åt Butler var språkforskaren K.B. Wiklund, och vi vet inte idag vad Turi verkligen skrev, vad Wiklund strök eller ändrade, eller vad Butler själv friserade. Turis textavsnitt i Butlers bok är hursomhelst påfallande hjärtliga och englandsvänliga, och har inga som helst spår av de mera kritiska och ifrågasättande redogörelser som finns i den bok av Turi som utkom 1931. Om inga manuskript finns kvar idag kan vi bara förmoda att det man läser i Från fjället verkligen är Turis dagbok, och att det som publicerades i Butlers bok 1917 är en starkt friserad version, avsedd att passa för publicering i dennes reseskildring.

Men om vi nu överser med dessa faktaförvrängningar och förbättringar vad gäller den engelske resenärens egen person, så finner vi ändock en mycket läsvärd reseskildring från tiden strax före första världskrigets utbrott, då den nya tiden ännu inte hunnit bryta in på allvar på Nordkalotten

Läs mer

Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.